Søknad på lærlingeplass 2018.

Søknadsfrist

 • 1.mars for ordinært inntak til vidaregåande skule og formidling til læreplass
 • 1.februar for særskilt inntak ( inntak etter sakkunnig vurdering)

  Hvordan søke læreplass?

  Du må registrere deg som søker på Vigo. Deretter må du søke på læreplasser ved de aktuelle bedriftene. Svar på stillingsannonser i aviser eller på internett, og send inn ein god søknad. Møt godt forberedt på eventuelle intervju. Ved utplassering i faget Prosjekt til fordypning er det viktig å gi et godt inntrykk. Unngå fravær og vis initiativ. Husk at det er bedriftene som velger ut hvem de vil ta inn som lærling, så innsatsen din i utplasseringsperioden er viktig.
 • Send søkand dirkekte til medlemsbedriftene(se oversikt)  eller rett til opplæringskontoret. Søknad med VG1 OG første termin VG2 samt referanser og CV sendes til:

  Rauma og Vestnes opplæringskontor

  Postboks 15

  6301 Åndalsnes

  elller

  astrid@rvok.no