Bli godkjent lærebedrift

Krav til bedriften

 

For å kvalitetssikre opplæringa er det en del krav til lærebedriftene.

 

 • lage en intern opplæringsplan med utgangspunkt i læreplanen i faget. Planen skal være en konkret beskrivelse av hva slags arbeidsoppgaver lærlingen skal utføre i løpet av læretiden.
 • tilby lærlingen et godt arbeids- og læringsmiljø
 • gi personlig støtte, instruksjon og rettledning i faget
 • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • gjennomføre vurderingssamtaler minst hvert halvår og dokumentere disse.
 • vurdere resultatet av opplæringen med jevne mellomrom
 • utbetale lønn som avtalt i lærekontrakt/arbeidsavtale
 • melde lærlingen opp til fagprøve og legge til rette for gjennomføring av prøven.

Opplæringskontoret si rolle

Dersom bedrifta er medlem av Rauma og Vestnes opplæringskontor vil vi hjelpe til med fleire av punkta over. Vi vil i tillegg stå for følgende:

 • vi skriv lærekontrakter og melder lærlingen opp til fagprøve
 • vi står for det meste av papirarbeid og kontakt med utdanningsavdeling på fylkeskommunen.
 • vi bistår lærlingar og bedrifter ved fare for heving av lærekontrakta 
 • vi kaller inn og deltar på vurderingssamtaler, ser til at bedrifta følger opplæringsloven og den aktuelle læreplanen.
 • vi hjelper til med å legge til rette for at lærlingen får dokumentere opplæringen si
 • vi holder kurs for lærlinger og instruktører
 • rekrutteringsarbeid på skoler i nærområdet og informerer om fagopplæringa

 

Økonomisk støtte

Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringa

Basistilskudd I utbetales til lærebedrifta for lærlingar med rett til videregåande opplæring. Tilskuddet utbetales for opplæringsåret, ikkje verdiskapingsåret. Tilskuddet til opplæring fordeles likevel over hele perioden. Det vil si at et tilskudd for 12 mnd opplæring fordelest over tjuefire mnd.

Basistilskudd II utbetales til bedrifter som ansetter lærlinger som er over tjueen år, og som har all opplæringstid i bedrift. Ordningen gjelder også for lærlinger som tidligere har fått oppfylt retten til videregående opplæring. Et eksempel på dette er en lærling som har gått tre år på et studiespesialiserende utdanningsprogram, og som senere skriver lærekontrakt med sikte på fag- eller svennebrev. Lengden på læretiden vil bli beregnet i henhold til regelverket. I motsetning til basistilskudd I utbetales basistilskudd II for både opplærings- og verdiskapningstid.

Ekstraordinært tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilt behov. Denne tilskuddsordningen har til hensikt å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger og lærekandidater som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet i lærebedriften. Ofte vil dette gjelde lærlinger og lærekandidater som har hatt spesialundervisning i skulen, men det er ikke noe krav for å kunne søke om ekstraordinært tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder også for kandidater som har opplæringskontrakt og tar sikte mot praksisbrev. Det kan søkes støtte til ekstra personellressurser for å følge opp lærlingen eller lærekandidaten.

Hvordan skaffe seg lærling

Det er flere måter å komme i kontakt med aktuelle lærlinger. En kan lyse ut stillingen som en vanlig stilling som lærlingene søker på. En kan også ta kontakt med oss på opplæringskontoret for å få lister på aktuelle søkere. I midten av mars er søkarlistene klare og vi kan formidle kandidater. Den beste måten er kanskje å ta i mot elevar fra videregående skole når de har utplasering i bedrift. Da blir du bedre kjent med elevene, og har godt grunnlag for å vurdere om kandidaten er den rette for din bedrift.

Om din bedrift vil bli medlem i Rauma og Vestnes opplæringskontor, ta kontakt med Astrid Berild på 45390076.

Lykke til med å ansette en lærling!  Godkjent lærebedrift