Opplæringkontoret søker om Erasmus+midler

Rauma og Vestnes opplæringskontor har et internasjonaliseringsprosjekt i samarbeid med Rauma videregående skole. Ifjor gikk turen til London sammen med 4 elever fra skolen og to lærlinger i opplæringskontoret. Det er er SIU(Senter for internasjonalisering av utdanning)vi søker penger fra. Søkanden er en fellesøknad Møre og Romsdals fylkeskommune sender inn til SIU. I London har vi ADC-College som utenlandsk partner. De sørger for praksisplass til lærlingene/elever og vertsfamilier som de skal bo hos. Vi får svar til våren 2018 og søknaden gjelder for en 2 års periode frem til 2020.