Vi drar til Dublin med lærlinger

19 april går turen til Irland for 4 lærlingerl, og 6 elever ved Rauma videregående skole. Vi har et felles internasjonaliseringsprosjekt finansiert via DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

 

De skal være der til 2 mai og vi bo hos vertsfamliler i Irland og arbeide i irske pleiehjem. Vi gleder oss kjempemasse og ser fram til turen.