Gjermundnes Videregåande Skule

 

Opplæring innen landbruk, mekaniske fag og allmennfaglig påbygging.

 

Besøksadresse:                6392 Vikebukt

Kontaktperson:                  Rektor: Aadne Runar Haarr

Kontaktinformasjon:         Tlf:          71 18 87 50
                                              Email:   gjermundnes.vgs@mrfylke.no

Hjemmeside:                     www.gjermundnes.vgs.no

Fag:                                     Hestefaget