Aktivitørfaget

Aktuelle arbeidssteder

Aktivitøren arbeider i boliger, dagsentre, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet. 

Sentrale arbeidsoppgaver

Aktivitøren jobber selvstendig eller sammen med andre i skapende prosesser med tilrettelegging av aktiviteter som hovedoppgave og kreativitet som et overordnet mål. Sentrale arbeidsområder er å

  • tilrettelegge aktiviteter individuelt og i grupper på ulike nivåer
  • utvikle og kvalitetssikre produkter og prosesser i aktivitetene
  • kommunisere med og veilede både brukere og kolleger
  • velge og planlegge, tilrettelegge, lede og gjennomføre, vurdere og dokumentere aktiviteter
  • være bidragsyter i tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen
  • utvikle og kvalitetssikre, selge og markedsføre både varer og tjenester i tilknytning til ulike aktiviteter

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å komme i kontakt med og bry deg om ulike typer mennesker, være kreativ og ansvarsbevisst. Du må ha evne til finne gode løsninger på praktiske utfordringer.