Feierfaget

Aktuelle arbeidssteder

Som feier kan du først og fremst få jobb i kommunale etater, men det finnes også noen feiere som driver privat virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Feierne arbeider som regel i nær tilknytning til brannvesenet. Sentrale arbeidsområder er

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • rensing av ventilasjonsanlegg
  • forebyggende brannvern
  • informasjonsarbeid vedrørende fyringsteknikk
  • tilsyn med fyringsanlegg og oljetanker
  • begrensning av skader etter brann

Personlige egenskaper

Som feier må du kunne kommunisere med kunder og kollegaer og arbeide planmessig. Du bør ha godt håndlag.