Læringsverkstedet, Barnehage Rabben

       

 

Adresse:                                      Hen, 6320 Isfjorden

 

Kontaktperson:                           Heidi Heen Brovold

Kontaktinfo:                                 Tlf:          91 57 65 81
                                                      Email:    bhg.rabben@laringsverkstedet.no

Hjemmeside:                             https://laringsverkstedet.no/rabben

Fag:                                              Barne- og Ungdomsarbeiderfaget