Vår nye nettside blir endelig lansert i begynnelsen av desember og er en kraftig oppdatering av den vi hadde fra før. Her er det enkelt å finne informasjon for både kommende lærlinger/foresatte og våre samarbeidspartnere.