Som foresatt er du en av dem som som kan bistå med hjelp og råd til din ungdom. Det viktigste er at du oppfordrer ungdommen til selv å ta kontakt. Ikke ring for dem, det kan i mange tilfeller ses på som negativt. At den kommende lærling tar kontakt selv vil ses på som utadvendt, og man ser en ungdom som tar initiativ. Dette er noe det fleste bedrifter verdsetter, og en lærlingeplass kan kanskje avgjøres ved at ungdommen selv tar kontakt foran foresatte som tar kontakt.

Likevel er det mye dere kan hjelpe med. Bruk deres nettverk, kontakter for å finne aktuelle læreplasser. Ungdommene deres bør søke flere steder, da det kan være mange søkere på et lærested.

Hjelp til med søknaden, utarbeidelse av CV, og at de sørger for å sende inn kompetansebevis fra VG1 OG VG2.