Rauma og Vestnes opplæringskontor ble stiftet som forening i 2000. Opplæringskontoret eies av våre medlemsbedrifter.

Service

Opplæringskontoret er et samarbeids- og serviceorgan for våre medlemsbedrifter som tar på seg opplæringsansvar for lærlinger. Opplæringskontoret bistår bedriftene med å rekruttere, følge opp og tilrettelegge for opplæring av lærlinger.

Oppfølging

Opplæringskontoret er også lærlingenes tilrettelegger og vi legger stor vekt på å være til stede for lærlingene. Dette skjer i form av
besøk ute i det daglige arbeid, halvårs-vurderinger, studiedager og tilrettelegging av fagprøver.
Det er opplæringsloven som regulerer lærlingeordningen, og opplæringskontoret er der for å kvalitetssikre at
opplæringa skjer i tråd med denne.


Opplæringskontoret har kontor i Rauma næringshage, Strandgata 6, på Åndalsnes. Vi er tilstede på Vestnes hver onsdag og ellers ved behov.