Det er mange gode grunner til å bli lærebedrift

Å ta inn lærling er en god investering. I løpet av læretiden blir lærlingen stadig mer produktiv og lønnsom for din bedrift. Bedriften får tilskudd og blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Spar annonsekostnader, ansettelseskostnader og opplæringskostnader!

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens framtid og bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Din bedrift blir med på å påvirke utdanning av fremtidige medarbeidere. Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Læretiden kan betraktes som 2 års «prøvetid» Ansettelsen opphører etter avlagt fagprøve. Bedriften står fritt til å tilby lærlingen videre ansettelse eller ikke.

Lærlingordningen hjelper bedriften til bedre kunnskapforvaltning. Bedriften får faglig påfyll gjennom kurs for faglige ledere og instruktører. Lærlinger bidrar til faglig oppdatering og sikrer rekruttering til faget.

Som lærebedrift :

  • Tar dere et viktig samfunnsansvar
  • De tilsatte i bedriften får tilført ny kompetanse å prøve seg i ei ny rolle
  • Det er økonomisk gunstig for bedriften
  • Dere gir ungdom og unge voksne mulighet til å fullføre utdanningen sin