Som foreldre vil man gjerne hjelpe ungdommen med å ta gode valg. Da er det viktig å sette seg inn i det ungdommen skal møte. Her forteller vi kort vi kort om noen tema vi mener det er nyttig for foreldre å vite om prosessen til å bli lærling, samt å være lærling.

Hvordan søke læreplass?

Ulike opplæringskontor og bedrifter lyser ut lærlingstillinger som vanlige stillinger ved bedriftene. Søknadsfristen er oftest 1. mars, som for videregående utdanning i skule.
Det er viktig å merke seg at ungdom som skal søke læreplass må registrere seg som søker på VIGO, og i tillegg sende søknader til aktuelle opplæringskontor eller bedrifter.

Når søknad er levert? Hva skjer da?

Når søknad er mottatt registrerer vi søknaden. Søker man til Rauma og Vestnes opplæringskontor formidler vi søknaden videre til bedriftene våre når søknadsfristen er ute. Vil du lese om lærefaga vi er godkjente for kan du klikke her. Våre medlemsbedrifter finner du her.

Når vi og bedriften har lest søknadene blir aktuelle kandidater kalt inn på intervju. På intervjuet møter kandidaten oftest en representant fra opplæringskontoret og en representant fra kommunen/bedrift.
Viktige kriterier vi vurderer før tilbud om læreplass, i tillegg til heilhetsinntrykk fra intervju:

  • Fravær gjennom skoletida
  • Orden og atferd
  • Karakterer
  • Vi sjekker referanser fra skole og arbeidsliv/praksis

Læretiden

Læretida er normalt på 2 år, etter 2 år på Vg1 og Vg2. Gjennom læretida får lærlingen opplæring i henhold til læreplanen ved ei lærebedrift. Lærlingen skal ved oppstart signere ei lærekontrakt og ei arbeidsavtale. Arbeidsavtalen er viktig fordi den sikrer den tilsette sine retter. I arbeidsavtalen finner man kontaktinformasjon til arbeidstaker og bedrift, informasjon om lønn, arbeidstid, forventa lengde av arbeidsforhold og rettigheter. Som lærling får en fagarbeiderlønn fordelt på 2 år. Har du arbeid som involverer kveldsarbeid eller helgearbeid får man tillegg for dette.

Opplæringskontorets rolle

Opplæringskontor er part i lærekontrakten og har ansvaret for opplæringa i henhold til Opplæringslova. Opplæringskontoret følgjer opp og støtter både lærling og veileder i lærebedriften. Vi ønsker å være lett tilgjengelige og er alltid bare en telefon ifra.

De finn mer informasjon om Susanne som er daglig leder på Rauma og Vestnes opplæringskontor her.

Som en del av opplæringa har lærlingen også ansvar for å gjennomføre skiftelig arbeid i henhold til læreplan. Den skiftelige delen av opplæringa dokumenterer lærlingene i Olkweb. Olkweb er et nettbasert verktøy som opplæringskontoret, sammen med sine bedrifter bruker for oppfølging av skiftelig dokumentasjon for lærlingene.

Utgifter, lån og stipend som lærling

Lærlinger har mulighet å søke om lån og stipend hos Lånekassen når lærekontrakt er signert av alle parter og godkjent av fylkeskommunen.