Om du er er en aktuell kandidat for lærlingeplassen, vil vi ta deg inn på intervju. Dette kan bare være vi i opplæringskontoret eller det kan være oss i samarbeid med lærestedet.

Vi syns det er viktig at du kommer forberedt til intervjuet. Ha gjerne med en liste over referanser. Det betyr en liste over folk som kan gi deg godt skussmål fra tidligere jobberfaring. Det kan være veiledere fra da dere hadde praksis i skolen, lærere, eller annen arbeidserfaring.

Vær positiv innstilt og klar for nye utfordringer!