Det finnes mange måter å bli lærling på, men som regel må du sende inn en søknad. En søknad om læreplass, er en jobbsøknad. Dette betyr blant annet at du normalt kan bli innkalt til intervju. En god innfallsvinkel for å få læreplass kan være utplassering under skolegang og/eller sommerjobb. Du sender inn søknaden direkte til lærebedriften du ønsker å være lærling, eller du kan søke her på nettsiden vår til våre medlemsbedrifter.

Vi har hovedopptak hver vår men har også mulighet for inntak hele året såfremt det er ledige plasser i bedriftene.

Hvilke kriterier blir du vurdert ut fra?

  • Relevant utdanning.
  • Relevant praksis (sommerjobb o.a.).
  • Karakterer.
  • Fravær og orden (dokumenter ditt fravær for bedriftene).
  • Intervju – personlig vurdering.
  • Geografisk tilhørighet.

I vurderingen av aktuelle kandidater  teller fravær og orden like mye som, om ikke mer, enn karakterene.