Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, og til bedrifter som har kandidater for fagbrev på jobb. 

Opplæringskontoret er driftet av tilskuddet fra Møre og Romsdal fylkeskommune, tilskuddet er basert på hvor mange lærlinger kontoret har. Hvor mye av tilskuddet som skal tilbakeføres til medlemsbedrifter blir avgjort på årsmøte. Det er medlemsbedriftene som eier opplæringskontoret og det er medlemmene i årsmøte som avgjør dette.
Medlemsbedriften får tilskudd tilbakeført pr. lærling.