Vi pleier å holde kurs for både lærlinger og lærebedrifter. Dette kan være:

Instruktør/veilederkurs, om det å være veileder for lærling.

Faglige kurs for lærlinger i forbindelse med fagprøve.

Vi søker også på midler for medlemsbedrifter i form av hospiteringsmidler. Dette brukes til faglig oppdatering for veiledere/instruktører i bedriftene.