Her kan du finne svar på noen av våre mest stilte spørsmål.

Hvorfor skal jeg velge læretid før påbygg?

 • Det er et stort behov for fagarbeidere i framtiden.
 • Man får lønn under utdanning.
 • God arbeidserfaring å ta med seg videre, både til videre utdanning, høyere utdanning og arbeidsliv.
 • Med bestått fagbrev har du en utdanning etter læretida.

Får jeg feriepenger som lærling?

Ja det får du.

De fleste får utbetalt feriepengene sine i juni. Dette er en andel av opparbeid lønn fra året før.
Litt viktig å tenke på er at dersom du ikke jobbet hele foregående år blir denne utbetalinga mindre enn din ordinære månedslønn. Spør din arbeidsgiver om dette.

Har jeg rett til lån og stipend fra lånekassen som lærling?

Ja det kan du ha rett på.

Undersøk dette på Lånekassen, eller ta kontakt direkte med Lånekassen.

Får jeg jobbe overtid?

Som lærling blir en sjelden bedt om å jobbe overtid. I tilfelle der det skjer skal overtid utbetales eller avspaseres, dette avtales med bedrift. Man kan heller ikke bli pålagt å arbeide overtid.

Hva kan jeg gjøre etter læretida?

Etter gjennomført læretid kan du:

 • Jobbe som fagarbeider
 • Du kan søke påbygg.
 • Etter læretida har du fremdeles ungdomsrett dersom du ønsker å søke påbygg. Dette gjelder frem til året du fyller 24 år. Om du søker påbygg etter læretida får du et skoleår med redusert timetall.
 • Du kan ta videreutdanning gjennom fagskolen. Det er ulike tilbud alt etter hvilket fagbrev du har.
 • Du kan ta y-veien til høyere utdanning. Dette alternative eksisterer ikke over alt, sjekk ut hvilke muligheter som er for ditt fag.
 • Du kan søke høyere utdanning etter påbygg.
 • Du kan jobbe til du er 25 år og deretter søke om realkompetansevurdering for å komme inn på høyere utdanning.

Hva får jeg i lønn som lærling?

Som lærling får du en grunnlønn som fagarbeiderlønn fordelt på 2 år.
Grunnlønn for en fagarbeider er pr. 06.01.20 – 350 800,-. Dette kan variere fra bedrift til bedrift alt etter om det er kommunal eller privat bedrift.


Jobbar du i et yrke der du har turnus får du i tillegg for kveldsarbeid, helgearbeid og arbeid på røde dager

Må jeg arbeide i skoleferier?

Som lærling er du regnet som en vanlig ansatt og har ikke skoleferie.
Du har som arbeidstaker rett på fem veker ferie pr. kalenderår. Hus at all ferie må avtales med din arbeidsgiver på førhånd.