Lærekontrakten inngås mellom lærling, bedrift og opplæringskontor. Lærekontrakten underskrives digitalt og det er fylkeskommunen som sender ut denne signeringen. Opplæringskontoret koordinerer at alt blir i orden.

Som lærling har du også krav på arbeidsavtale med lærebedriften din.