Særskilt tilrettelegging

Om en har behov for særskilt tilrettelegging finnes det muligheter for dette også som lærling eller lærekandidat ute i bedrift. Å ha behov for ekstra tilrettelegging er ikke hinder for å få læreplass eller opplæringskontrakt.

Særskilt tilrettelegging er mulig å få til, men det er avhengig av at lærling eller lærekandidat tar kontakt og gir informasjon om hvilket behov han/hun har. Først når vi kjenner utfordringene, kan vi begynne å legge til rette opplæringa.

Det finnes ulike måter og tilrettelegge på. For å kunne tilrettelegge trenger vi ofte ei sakkyndig uttale fra PPT. Om kandidaten ikke har ei slik uttale fra før kan den bestilles før eller underveis i læretiden. Til tidligere man kjenner behovet, desto bedre.

Ulike former for tilrettelegging kan være;

  • Opplæringskontrakt – lærekandidat (informasjonsbrosjyre om dette finner dere nederst på sida)
  • Ekstra tilrettelegging gjennom læretiden, men med ordinær lærekontrakt

Ta kontakt med oss sammen med kandidat, dersom du tenker at dette gjelder din ungdom eller dere har spørsmål.

LAST NED

Brosjyre om lærekandidatordning i Møre og Romsdal