Ja det får du.

De fleste får utbetalt feriepengene sine i juni. Dette er en andel av opparbeid lønn fra året før.
Litt viktig å tenke på er at dersom du ikke jobbet hele foregående år blir denne utbetalinga mindre enn din ordinære månedslønn. Spør din arbeidsgiver om dette.