Som lærling blir en sjelden bedt om å jobbe overtid. I tilfelle der det skjer skal overtid utbetales eller avspaseres, dette avtales med bedrift. Man kan heller ikke bli pålagt å arbeide overtid.