Som lærling er du regnet som en vanlig ansatt og har ikke skoleferie.
Du har som arbeidstaker rett på fem veker ferie pr. kalenderår. Hus at all ferie må avtales med din arbeidsgiver på førhånd.