Som lærling får du en grunnlønn som fagarbeiderlønn fordelt på 2 år.
Grunnlønn for en fagarbeider er pr. 06.01.20 – 350 800,-. Dette kan variere fra bedrift til bedrift alt etter om det er kommunal eller privat bedrift.


Jobbar du i et yrke der du har turnus får du i tillegg for kveldsarbeid, helgearbeid og arbeid på røde dager