• Det er et stort behov for fagarbeidere i framtiden.
  • Man får lønn under utdanning.
  • God arbeidserfaring å ta med seg videre, både til videre utdanning, høyere utdanning og arbeidsliv.
  • Med bestått fagbrev har du en utdanning etter læretida.