Våre fag

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser finnes på bilverksteder eller lakkeringsverksteder.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • reparasjon av småskader og riper
  • lakkerering av kjøretøy
  • anvendelse av teknisk utstyr, herunder slipe- og fargevalgutstyr
  • grunnarbeid, forbehandling, materialvalg, lakkpleie
  • anvendelse av rensemetoder
  • bruk av moderne kommunikasjonsutstyr for å innhente teknisk informasjon i arbeidet

Personlige egenskaper

Billakkereren må kunne arbeide planmessig, effektivt, selvstendig og utføre meget nitidig og nøyaktig arbeid. Du bør ha godt håndlag, sans for estetikk, kunne kommunisere med medarbeidere og kunder og yte god service.