Våre fag

Aktuelle arbeidssteder

Som ernæringskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Sentrale arbeidsoppgaver

Ernæringskokken jobber med produksjon av næringsriktig mat på ulike institusjoner. Du jobber med:

  • behandling av råvarer
  • planlegging av menyer tilpasset sesong, religion, livsstil og behov
  • tilberedning av varierte og næringsriktige måltider til ulike brukere
  • planlegging og tilberedning av menyer for spesialkost
  • mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter

Personlige egenskaper

Ernæringskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.